Zaloguj się

Nie masz konta?

Załóż konto w Panelu [site_name], aby uzyskać dostęp do rejestracji online, wyników badań i dokumentacji medycznej. Konto [site_name] to:

- łatwa rejestracja wizyt w wybranej specjelizacji i dogodnym terminie
- wyniki badań laboratoryjnuch i dostęp do dokumentacji medycznej
- możliwość złożenia wniosków i deklaracji

Załóż konto przez
epuap

Skorzystaj z tej opcji , jesli posiadasz profil zaufany ePUAP. Rejestracja w ten sposób to minimum formalnościi do wszystkich narzędzi zaraz po potwierdzeniu profilu zaufanego.

Załóż konto
tradycyjnie

Skorzystaj z tej opcji , jesli nie posiadasz profilu zaufanego ePUAP. Rejestracja w ten sposób daje dostęp wyłącznie do rejestracji wizyt. Dostęp do pozostałych narzędzi będzie możliwy po potwierdzeniu tożsamości podczas wizyty w naszej placówce,

OK
Copyright by [site_name] 2016. All right reserved